Pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym z języka polskiego

Matura z języka polskiego niejednemu maturzyście i jego rodzicom spędza sen z powiek. Rozpoczynając przygotowania do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, warto poznać jego strukturę i wymagania zawarte w podstawie programowej tego przedmiotu w szkole średniej. Należy mieć na uwadze to, że od 2023 roku egzaminy maturalne z wszystkich przedmiotów wyglądają zupełnie inaczej, dlatego należy dokonać analizy tego, czego będzie się wymagać od maturzysty. Od maja 2023 roku taką maturę zdawać będą absolwenci szkół podstawowych, nie gimnazjów, gdyż te zostały zlikwidowane wskutek reformy edukacji Anny Zalewskiej.

Poziom podstawowy z języka polskiego – z czego się składa?

Na poziomie podstawowym polscy maturzyści będą musieli zmierzyć się z trzema różnego rodzaju częściami, które zostaną umieszczone w dwóch osobnych arkuszach. Na ich rozwiązanie będą mieli 240 minut. Kolejność udzielania odpowiedzi jest dobrowolna, każdy może zacząć od pierwszego lub drugiego arkusza. Część pierwsza egzaminu to tzw. język polski w użyciu. Absolwenci szkół średnich zostaną zobligowani do udzielania odpowiedzi na podstawie zamieszczonych w arkuszu dwóch tekstów. Treści te będą miały związek z retoryką, gramatyką języka polskiego, komunikacją językową lub kulturą języka. Część druga egzaminu to test historycznoliteracki, którego celem jest sprawdzenie dość szczegółowej wiedzy abiturientów na temat poszczególnych epok literackich od antyku po współczesność. Wreszcie część trzecia, zamieszczona w osobnym arkuszu, to część dotycząca wypracowania, które musi składać się z co najmniej 400 słów. Polecenie do każdego wypracowania będzie zawierało konieczność merytorycznych odwołań do dwóch lektur obowiązkowych omawianych w szkole średniej oraz do dwóch kontekstów, na przykład literackiego, biograficznego, filozoficznego czy mitologicznego.

Od czego zacząć przygotowania?

Przygotowania do zdawania matury warto rozpocząć co najmniej na początku klasy pierwszej liceum lub technikum. Należy uczęszczać na zajęcia, czytać lektury i robić notatki, które w klasie czwartej liceum lub piątej technikum staną się bazą do powtórek maturalnych. Dobrze by było zaopatrzyć się w dobre repetytorium, które zawiera najważniejsze informacje uchwycone w atrakcyjnej graficznie formie. Wówczas można ustalić całoroczny plan powtórkowy, którego sumienna realizacja zapewni nam wysoki wynik na maturze i możliwość studiowania na wymarzonym kierunku.