Matura język polski – pozytywny wynik na maturze

Egzaminem, który kończy naszą edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej jest matura. Przygotowanie do niej bardzo istotnym aspektem, który każdy uczeń musi brać pod uwagę w czasie swojego uczęszczania do szkoły. Dzięki maturze możemy podejmować wiele działań, które mają bezpośredni wpływ na jakości naszego życia. Chodzi tutaj o studia, które są celem wielu uczniów, którzy chcą zgłębiać wiedzę w danym temacie. Dobrze jest też pamiętać, że wiele miejsc pracy wymaga od swoich przyszłych pracowników, właśnie posiadania zdanej matury. Dobrze jest dodać, że w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o studia – wymagany jest też minimalny zakres procentów, które otrzymaliśmy z danego przedmiotu. To na ich podstawie odbywa się rekrutacja na dany kierunek na wybranej szkole wyższej. Warto o tym pamiętać, podczas naszych przygotowań. Wiele zależy tutaj od naszego podejścia. Ilość materiału nie jest tak duża, żeby przytłoczyła osobę, która regularnie uczy się właśnie pod kątem egzaminu maturalnego. To właśnie regularne powtarzania wymaganych treści jest często jednym z najważniejszych aspektów naszych przygotowań.

Język polski na maturze

Przedmiotem, który każdy uczeń musi zdać na poziomie podstawowym jest język polski. Tutaj najważniejszą częścią egzaminu jest praca pisemna, za którą możemy otrzymać taką ilość punktów, która pozwoli nam na zaliczenie egzaminu. Warto pamiętać, że potrzebna nam będzie znajomość wymaganych na egzaminie maturalnych – spisu lektur, których poznanie może być często bardzo czasochłonne. To właśnie ten aspekt jest najważniejszy podczas przygotowań do matury. Wiele osób wybiera rozprawkę jako formę pracy pisemnej i to na niej się skupiają.

Książka jako forma pomocy

Dobrze jest korzystać z repetytoriów, które obecnie są bardzo łatwo dostępne dla każdego ucznia. Dzięki nim możemy przyswajać wiedzę, która faktycznie przyda się nam w czasie pisania matury. Repetytoria oferują nam treści, które skupiają się tylko na zadaniach, które pojawią się maturze.

 

Matura język polski – obowiązkowy przedmiot

Na egzaminie maturalnym musimy zaliczyć język polski. Bez uzyskania odpowiedniej ilości punktów z tego przedmiotu – zdanie matury nie jest możliwe. Przez lata naszej nauki w szkole poznaliśmy narzędzia i zdobyliśmy wiedzę, która pozwoli nam bez większych problemów zdać maturę. Jednak często zdarza się, że wiele treści musimy sobie po prostu przypomnieć. Uczeń nie jest w stanie pamiętać wszystkiego. Może być to zależne od niższego poziomu nauczania w danej szkole, czy też nieobecności ucznia, która mogły wyniknąć np. z długiego przebiegu choroby, czy też wyjazdu. Warto pamiętać, że w takiej i w każdej innej trudnej sytuacji – uczniowie nadal mogą przygotować się do matury, dzięki dostępnym obecnie narzędziom, które w przystępny sposób przekazują wiedzę w danym temacie. Są to różnego rodzaju repetytoria maturalne, które są dostępne w każdym sklepie z artykułami szkolnymi, czy też w księgarniach. Warto jest pamiętać, że podczas wyboru takiej książki musimy pamiętać o dostosowaniu poziomu zaawansowania z wybranego przedmiotu. To bardzo istotny aspekt, podczas wybierania odpowiedniego repetytorium.

Język polski na egzaminie

Jeżeli omawia się język polski w kwestii matury, to zawsze poruszany jest ten pracy pisemnej. To za nią mamy szansę otrzymać największą ilość punktów. Z tego jednego, ale bardzo czasochłonnego zadania – możemy otrzymać wystarczającą ilość punktów do zaliczenia całego egzaminu z zakresu języka polskiego. Warto jest o tym pamiętać. Skupienie się na napisaniu dobrej pracy pisemnej może okazać się dobrym sposobem na zdanie matury z języka polskiego. Musimy jednak posiadać do tego odpowiednią wiedzę, która jest wymagana np. w zakresie lektur.

Książka jako pomoc naukowa

W sytuacji, kiedy to mamy problem z danym tematem, czy też całym działem warto jest skorzystać z dostępnych dla każdego – repetytoriów. Jest to wybór, który pozwoli nam dobrze zapoznać się z tematami, które będą obowiązywały nas na egzaminie maturalnym. To bardzo dobre rozwiązanie w kwestii ćwiczeń przed maturą.

Pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym z języka polskiego

Matura z języka polskiego niejednemu maturzyście i jego rodzicom spędza sen z powiek. Rozpoczynając przygotowania do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, warto poznać jego strukturę i wymagania zawarte w podstawie programowej tego przedmiotu w szkole średniej. Należy mieć na uwadze to, że od 2023 roku egzaminy maturalne z wszystkich przedmiotów wyglądają zupełnie inaczej, dlatego należy dokonać analizy tego, czego będzie się wymagać od maturzysty. Od maja 2023 roku taką maturę zdawać będą absolwenci szkół podstawowych, nie gimnazjów, gdyż te zostały zlikwidowane wskutek reformy edukacji Anny Zalewskiej.

Poziom podstawowy z języka polskiego – z czego się składa?

Na poziomie podstawowym polscy maturzyści będą musieli zmierzyć się z trzema różnego rodzaju częściami, które zostaną umieszczone w dwóch osobnych arkuszach. Na ich rozwiązanie będą mieli 240 minut. Kolejność udzielania odpowiedzi jest dobrowolna, każdy może zacząć od pierwszego lub drugiego arkusza. Część pierwsza egzaminu to tzw. język polski w użyciu. Absolwenci szkół średnich zostaną zobligowani do udzielania odpowiedzi na podstawie zamieszczonych w arkuszu dwóch tekstów. Treści te będą miały związek z retoryką, gramatyką języka polskiego, komunikacją językową lub kulturą języka. Część druga egzaminu to test historycznoliteracki, którego celem jest sprawdzenie dość szczegółowej wiedzy abiturientów na temat poszczególnych epok literackich od antyku po współczesność. Wreszcie część trzecia, zamieszczona w osobnym arkuszu, to część dotycząca wypracowania, które musi składać się z co najmniej 400 słów. Polecenie do każdego wypracowania będzie zawierało konieczność merytorycznych odwołań do dwóch lektur obowiązkowych omawianych w szkole średniej oraz do dwóch kontekstów, na przykład literackiego, biograficznego, filozoficznego czy mitologicznego.

Od czego zacząć przygotowania?

Przygotowania do zdawania matury warto rozpocząć co najmniej na początku klasy pierwszej liceum lub technikum. Należy uczęszczać na zajęcia, czytać lektury i robić notatki, które w klasie czwartej liceum lub piątej technikum staną się bazą do powtórek maturalnych. Dobrze by było zaopatrzyć się w dobre repetytorium, które zawiera najważniejsze informacje uchwycone w atrakcyjnej graficznie formie. Wówczas można ustalić całoroczny plan powtórkowy, którego sumienna realizacja zapewni nam wysoki wynik na maturze i możliwość studiowania na wymarzonym kierunku.